Klachtenregeling

Klachtenregeling

We doen altijd ons best, maar als u ontevreden bent of een klacht heeft (over een behandeling of over de gang van zaken), stellen wij het erg op prijs als u deze onvrede of klacht met ons bespreekt. Wij stellen het op prijs als wij de gelegenheid krijgen de oorzaak van uw klacht met u zelf te bespreken. Dat kan ook als de klacht over de doktersassistente, POH, een waarnemer of de huisartsenpost gaat. Als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij ook niet samen met u naar een oplossing zoeken.

Heeft u een klacht die u met iemand anders wilt bespreken, of komen we er samen niet uit dan is de praktijk aangesloten bij de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg.

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA  EINDHOVEN

T: 088- 0229100
Maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

info@skge.nl